Alberto Hisalgo Belloso - Min frisör sedan 10 år tillbaks tillika min gode vän.