Med vänlig hälsning

Börje Helgesson
18. Jan, 2015

Vårt andra hem i solen - Gran Sol II, 7 km norr om Torrevieja

Bild tagen framifrån Gran Sol II (fotograf och god vän Jan Larsson)

Resumé

När vi blickar tillbaks, så undrar vi säkert alla var dessa 25 år tagit vägen – de har ju gått så fort.

Blickar vi däremot framåt är ju bara ett år en evighet – lika tänkesätt var vi än bor i vårt gemensamma Europa.

Gran Sol II byggdes i två etapper. Block A och B för sig och C och D för sig.

När vi, som första egendomsägare kom till Gran Sol II var i oktober månad 1986.

Vi tog vår egendom i besittning den 10 maj 1987 – idag mer än 26 år sedan!

År 1988 var hela Gran Sol II klart och de flesta lägenheterna sålda – och därför firar vi idag vår gemsamma 25-årsdag.

I en villaförening som vår med 48 ägare så finns det också minst 48 olika meningar om och på vilket sätt vår organisation skall fungera – allt har inte varit smärtfritt men vi har gemensamt ändock lyckats överbrygga de flesta meningsskiljaktigheter. Vi är ju alla Européer men med olika utgångspunkter och med olika länder som våra hemvister.  Men ett är säkert – vi älskar vårt Europa och vi älskar vårt Gran Sol II.

Med dessa enkla ord, vill jag och min fru tacka er alla för en underbar gemenskap i vår organisation: spanjorer, tyskar, engelsmän, svenskar, norrmän, danskar, estländare, ryssar och gud vet allt – och samtidigt hoppas på minst ytterligare 25 års framtida trevlig gemenskap.

 

* * *

Cuando miramos hacia atrás, y contemplamos que han pasado veinticinco años,  te preguntaras que rápido han pasado.

Sin embargo cuando se inicia un nuevo Ano lo vemos como una eternidad, igual pensábamos cuando inciamos nuestra Europa común.

Gran Sol II se construyó en dos fases.

Los bloques A y B, y C y D de forma individual.
Nosotros fuimos unos de los primeros dueños que llegaron a Gran Sol II, en el mes de octubre un mil novecientos ochenta y seis ..

Tomamos posesión de nuestra propiedad el 10 de mayo del ano un mil novecientos ochenta y ziete, de esto han pasado más de veintiséis anos . . . Durante esta época la mayoria de los apartamentos del Gran Sol II fueron vendidos.

Es por eso que hoy los cuarenta y ocho propietarios celebramos esta asociación de “Con dominio”, lo que curaenta y ocho formas de pensar diferentes asi como la organización para trabajar, todo no ha sido fácil, pero en conjunto unidos, hemos logrado superar la mayoria de los desacuerdos.

Todos somas europeos, con diferentes puntos de partida, procedentes de otros paises europeos, pero una cosa es segura que todos amamos Nuestra Unión Europea y amamos nuestro Gran Sol II.  

Con estas sencillas palabras, mi esposa y yo agradecemos a todos por esta maravillosa comunidad en nuestra organización: espanoles, alemanes, británicos, suecos, noruegas, daneses, estonios, rusos y sabe Dios cuantos mas - - mientras esperamos otros veinticinco anos sigamos manteniendo una Comunidad Agradable y Prospera. . .

Salud amigos del Gran Sol II, felicidades y que siga la fiesta . .